czwartek, 9 lutego 2012

Rozmiar tabel i indeksów w bazie danych

Ostatnio zajmowałem się projektem strony, która hostowana jest na serwerze, gdzie nie było pełnej kontroli nad serwerem baz danych. Jednym z wymagań była możliwość monitorowania wielkości bazy danych. SQL Server umożliwia wykonanie tego zadania poprzez odpytywanie widoków systemowych. Wszystkie dane jakie były potrzebe do wykonania tego zadania znajdują się w 4 widokach.
Poniżej znajduję się skrypt i trochę przykładowych danych do testowania.
  1: create database MyTest  
  2: go 

Baza danych lotnisk

Tutaj możecie pobrać bazę danych lotnisk. Skrypt SQL został stworzony na podstawie bazy, którą można pobrac z tej lokalizacji. Lista nie jest aktualna i nie ma np. na niej lotniska w Warszawa-Modlin.

Baza danych państw

Tutaj możecie pobrać bazę danych państw. Została ona stworzona na podstawie tego arykułu.

Po odpaleniu wcześniej wspomnianych skryptów w bazie danych pojawią się dwie nowe tabele.

Sprawzdanie rozmiaru tabel i indeksów

I teraz odpalając poniższy skrypt uzyskamy rozmiar obiektów w bazie.
  1: DECLARE @TABLENAME VARCHAR(126)  
  2: SET @TABLENAME = NULL  
  3:  
  4: SELECT
  5:   TABLE_NAME,
  6:   INDEX_NAME,
  7:   TYPE_DESC,
  8:   INDEX_ID,
  9:   PARTITION_NUMBER,
 10:   RESERVED_PAGES * 8 AS RESERVED_SPACE,
 11:   USED_PAGES * 8 AS USED_SPACE,
 12:   DATA_PAGES * 8 AS DATA,
 13:   ROWS,
 14:   SUM(RESERVED_PAGES * 8) OVER (PARTITION BY TABLE_NAME) AS TOTAL_SPACE_RESERVED,
 15:   SUM(RESERVED_PAGES * 8) OVER (PARTITION BY TABLE_NAME) - SUM(USED_PAGES * 8) OVER (PARTITION BY TABLE_NAME) AS TOTAL_SPACE_UNUSED
 16: FROM (
 17:   SELECT
 18:     T.NAME AS TABLE_NAME,
 19:     I.NAME AS INDEX_NAME,
 20:     I.TYPE_DESC,
 21:     I.INDEX_ID,
 22:     P.PARTITION_NUMBER,
 23:     SUM(PS.RESERVED_PAGE_COUNT) AS RESERVED_PAGES,
 24:     SUM(PS.USED_PAGE_COUNT) AS USED_PAGES,
 25:     SUM(CASE
 26:       WHEN (PS.INDEX_ID < 2) THEN (IN_ROW_DATA_PAGE_COUNT + LOB_USED_PAGE_COUNT + ROW_OVERFLOW_USED_PAGE_COUNT)
 27:       ELSE LOB_USED_PAGE_COUNT + ROW_OVERFLOW_USED_PAGE_COUNT
 28:     END) AS DATA_PAGES,
 29:     SUM (CASE
 30:         WHEN (PS.INDEX_ID < 2) THEN PS.ROW_COUNT
 31:         ELSE 0
 32:       END) AS ROWS
 33:     FROM sys.indexes AS I  
 34:     INNER JOIN sys.tables T
 35:     ON T.OBJECT_ID = I.OBJECT_ID
 36:     INNER join sys.partitions AS P
 37:       ON I.OBJECT_ID = P.OBJECT_ID
 38:       AND I.INDEX_ID = P.INDEX_ID
 39:     INNER JOIN sys.dm_db_partition_stats AS PS
 40:       ON P.PARTITION_ID = PS.PARTITION_ID
 41:     GROUP BY T.NAME, I.NAME, I.TYPE_DESC, I.INDEX_ID, P.PARTITION_NUMBER
 42: ) AS stats
 43: WHERE ISNULL(@TABLENAME, TABLE_NAME) = TABLE_NAME

Modyfikując zmienną @TABLENAME uzyskane wyniki będą dotyczyły tylko jednej tabeli.

Publikowanie komentarza